informacji o ubezpieczeniach

Dlaczego ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe?

Posiadanie samochodu wiąże się z regularnymi opłatami ubezpieczeniowymi. Część z nich jest obowiązkowa, a część dobrowolna. Każdy właściciel pojazdu powinien mieć świadomość, które z nich powinien wykupić, a także co zyska, wybierając daną ofertę ubezpieczyciela. W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC, jego brak może skutkować karą.

 

Co to jest ubezpieczenie OC?

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, czyli OC jest obowiązkowe w Polsce, ale i w całej Europie. Jego wykupienie nakazuje ustawa z 2002 roku. Jest ono ważne 12 miesięcy, więc należy je odnawiać każdego roku. Ubezpieczenie OC ma na celu ochronę interesów osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym. Jako rekompensatę otrzymuje on równowartość pieniężną poniesionych szkód lub gwarancję naprawy wszelkich usterek. Jeśli zdarzy się tak, że sprawca wypadku nie będzie posiadał ważnej polisy komunikacyjnej, to nałożona zostanie na niego kara. Może ona sięgać nawet 4 000 zł, a jej wysokość zależy od długości okresu, przez który była nieważna oraz rodzaju pojazdu. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

 

Ustawodawca narzucił obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej, aby chronić interesy wszystkich, który zostaną poszkodowani w wypadku samochodowym. W sytuacji, gdy szkody poniesione przez ofiarę wypadku nie są wysokie, posiadanie OC może wydawać się mniej zasadne, ale kiedy zdarzy się tak, że szkodą jest poważny uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć, kwoty zasądzone w ramach odszkodowania są ogromne i mogą zrujnować życie niejednej osobie, której nie stać na ich wypłacenie. W tej sytuacji pomoc firmy ubezpieczeniowej jest niezastąpiona, ponieważ jeśli mamy ważne OC, to właśnie ubezpieczyciel pokryje koszty odszkodowania.

 

Wybierając agenta ubezpieczeniowego, warto brać pod uwagę przede wszystkim jego doświadczenie, a także przejrzystość oferty, którą przedstawia. Decydując się na zakup OC, należy rozważyć wszystkie szczegóły ochrony, którą nabywamy.

No Comments

Post a Comment