NNW kierowcy i pasażerów

obejmuje ochroną kierowcę i pasażerów od skutków nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
Za procent uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczyciel wypłaci odpowiedni procent sumy ubezpieczenia.
NNW Komunikacyjne obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.