UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE I KAPITAŁOWE

Ubezpieczenia inwestycyjne i kapitałowe to unikalne polisy stworzone z myślą o zabezpieczaniu przyszłości ich posiadaczy. Umożliwiają one oszczędzanie i inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Dzięki temu można zgromadzić pożądaną sumę na ważny cel, np. emeryturę, edukację dla dziecka, zakup nieruchomości, wymarzoną podróż

Fundusze, w które inwestowane są pieniądze zgromadzone w ramach polisy, wykorzystują środki wielu oszczędzających, by prowadzić inwestycje wymagające znacznego kapitału i maksymalizować zyski. Jednocześnie ubezpieczenia kapitałowe i inwestycyjne to rozległy parasol bezpieczeństwa dla posiadaczy oraz ich rodzin. Polisa oferuje bowiem możliwość ubezpieczenia się od różnych zdarzeń, takich jak choroba, śmierć czy wypadek. W przypadku śmierci posiadacza polisy środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego otrzymuje jego rodzina lub osoba upoważniona. W ofercie znajdą Państwo produkty dostosowane do preferowanej przez Państwa strategii inwestycyjnej i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Szczegółowa oferta

W ramach oferty ubezpieczeń kapitałowych i inwestycyjnych proponujemy przede wszystkim Ubezpieczenie na Życie i Dożycie. To polisa umożliwiająca oszczędzanie i inwestowanie zgromadzonych na niej poprzez comiesięczne wpłaty środków. To bezpieczny sposób  na gromadzenie środków, ponieważ w przypadku śmierci posiadacza polisy, są one przyznawane jego rodzinie. Również w przypadku trwałego kalectwa, choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej dalsze opłacanie składek przez ubezpieczonego może on otrzymać zgromadzone w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego środki.

 

Korzystając z naszych usług, mogą Państwo samodzielnie określić zarówno okres trwania polisy, jak i sumę gwarantowanej po tym okresie wypłaty. Gromadzone w ramach ubezpieczenia kapitałowego środki nie przepadają nawet w przypadku śmierci posiadacza polisy – niezależnie od tego, jak długo były opłacane składki. Zapraszamy do kontaktu, jeśli interesuje Państwa uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego typu polis.