UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Zapewnimy ochronę Państwa majątku poprzez dobranie ubezpieczenia mieszkaniowego, które będzie optymalnie dopasowane do indywidualnych możliwości finansowych oraz zapewni satysfakcjonujące odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym.

 

Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową skutków żywiołów, takich jak powódź czy huragan, które wiążą się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów napraw.

 

Ryzyka Ubezpieczeń Mieszkaniowych obejmują również następujące szkody:
uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, implozja, dym i sadza, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zalanie, śnieg i lód, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów, kradzież z włamaniem, rabunek, przepięcie, dewastacja.

Ubezpieczenie mieszkaniowe z assistance

Często ubezpieczenie mieszkania obejmuje też usługę assistance, która zabezpiecza posiadacza polisy przed uciążliwościami drobnych usterek i awarii w mieszkaniu. Zakres ochrony może obejmować m.in. wymianę uszkodzonych zamków lub poszukiwanie pękniętej rury w ścianie. Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły dotyczące tego rodzaju ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu z firmą ubezpieczeniową Profit.