UBEZPIECZENIE MIESZKANIAProtecting gesture of man and symbol of house. Property insurance protection concept.

Zapewnimy ochronę Państwa majątku poprzez dobranie ubezpieczenia mieszkaniowego, które będzie optymalnie dopasowane do indywidualnych możliwości finansowych oraz zapewni satysfakcjonujące odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym. Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową skutków żywiołów, takich jak powódź czy huragan, które wiążą się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów napraw.

Ryzyka Ubezpieczeń Mieszkaniowych obejmują również następujące szkody:
uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, implozja, dym i sadza, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zalanie, śnieg i lód, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów, kradzież z włamaniem, rabunek, przepięcie, dewastacja.

Ubezpieczenie mieszkaniowe z assistance

Często ubezpieczenie mieszkania obejmuje też usługę assistance, która zabezpiecza posiadacza polisy przed uciążliwościami drobnych usterek  i awarii w mieszkaniu. Zakres ochrony może obejmować m.in. wymianę uszkodzonych zamków lub poszukiwanie pękniętej rury w ścianie. Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły dotyczące tego rodzaju ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu z firmą ubezpieczeniową  Profit.