Odpowiedzialność Cywilna

 

Jeśli jesteś właścicielem  samochodu musisz go ubezpieczyć.
Ubezpieczeniu podlegają wszystkie pojazdy, które wymagają rejestracji , czyli samochód osobowy także ciężarówki i naczepy, motocykle i ciągniki rolnicze.
W Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe uregulowane przez ustawę – niezależnie  czy Twój samochód jest użytkowany czy nie.
Twoje OC chroni  przed skutkami materialnymi spowodowanymi przez Ciebie czyli wypadek lub kolizja.

Pamiętaj brak takiego ubezpieczenia może Ciebie narazić na poważne konsekwencje.
1. Kara z UFG tj.

  • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
    • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
    • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
    • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

 

2. Brak polisy OC w przypadku szkody wyrządzonej prowadząc swój samochód  (kolizja, wypadek, potrącenie) wszelkie roszczenia będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu