oc

 

 

 

Odpowiedzialność Cywilna

Jeśli jesteś właścicielem  samochodu musisz go ubezpieczyć.
Ubezpieczeniu podlegają wszystkie pojazdy, które wymagają rejestracji , czyli samochód osobowy także ciężarówki i naczepy, motocykle i ciągniki rolnicze.
W Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe uregulowane przez ustawę – niezależnie  czy Twój samochód jest użytkowany czy nie.
Twoje OC chroni  przed skutkami materialnymi spowodowanymi przez Ciebie czyli wypadek lub kolizja.

Pamiętaj brak takiego ubezpieczenia może Ciebie narazić na poważne konsekwencje.
1. Kara z UFG tj.

kary

 

2. Brak polisy OC w przypadku szkody wyrządzonej prowadząc swój samochód  (kolizja, wypadek, potrącenie) wszelkie roszczenia będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu