ubezpieczenia

Doradca ubezpieczeniowy. Kiedy może okazać się pomocny?

Profesja doradców ubezpieczeniowych utożsamiana jest często z zawodem agenta. Do głównych obowiązków specjalistów z tej dziedziny należy bowiem pozyskiwanie potencjalnych klientów dla firmy, w której szeregach pracują, a także negocjowanie warunków i podpisywanie umowy. Ta regulowana przez ustawę prawa przedsiębiorców praca doradcy ubezpieczeniowego może mieć charakter zdalny lub bezpośredni.

Podstawowe informacje o zawodzie doradcy ubezpieczeniowego

Aby móc nazwać się doradcą ubezpieczeniowym, należy najpierw ukończyć szkołę wyższą o specjalizacji ekonomicznej. Kolejnym krokiem do uzyskania prawa do wykonywania wspomnianego zawodu jest pozytywne przejście specjalistycznego kursu, którego zwieńczenie stanowi egzamin państwowy. Oprócz kwestii merytorycznych, do pełnienia funkcji doradcy ubezpieczeniowego potrzebne są również pewne cechy osobowości oraz wyjątkowe umiejętności perswazyjne. Punkt ten przekłada się bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia doradcy – im większa liczba sprzedanych ofert, tym atrakcyjniejsza wypłata pracownika. Aby z powodzeniem rozpowszechniać poszczególne produkty ubezpieczeniowe, od doradcy oczekuje się również nienagannej znajomości specyfiki i szczegółów każdej z oferowanych przez firmę usług.

Kiedy jeszcze skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego?

Pomoc doradcy ubezpieczeniowego przydatna jest szczególnie wtedy, kiedy potrzebna jest błyskawiczna analiza praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Wiedza i doświadczenie doradców niezawodna może być również w sytuacji domagania się odszkodowania – wówczas ekspert pełni funkcję pełnomocnika w dochodzeniu należności. Oprócz wymienionych funkcji, działalność tego typu posiada nawet prawo do pośredniczenia w reprezentacji mocodawcy przed sądem cywilnym!

No Comments

Post a Comment