typy ubezpieczeń

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Celem ubezpieczeń komunikacyjnych jest zabezpieczenie właścicieli pojazdów, sprawców kolizji i wypadków oraz osób poszkodowanych przede wszystkim przed konsekwencjami finansowymi tego typu zdarzeń. Jakie są główne rodzaje polis, które można wykupić?

Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne

Towarzystwa oferują cztery typy ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – jest obligatoryjne i musi zostać pozyskane najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. Zakres tego typu polisy jest regulowany przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, dlatego spośród dostępnych ofert doradcy naszej agencji ubezpieczeniowej polecają wybranie najtańszego OC. Ten typ ubezpieczenia pokrywa szkody, które wyrządzimy innym uczestnikom ruchu drogowego,
  • ubezpieczenie autocasco (AC) – zakup takiej polisy jest dobrowolny i chroni nas w sytuacjach takich jak uszkodzenie samochodu lub jego wyposażenia oraz kradzież auta. Ochrona AC obejmuje także szkody, które powstały np. w rezultacie zderzenia się z innymi pojazdami i zwierzętami, uszkodzeniami auta spowodowanymi przez osoby trzecie oraz przed zniszczeniami w wyniku zdarzeń losowych takich jak działanie sił przyrody lub pożary,
  • ubezpieczenie NNW – obejmuje finansową rekompensatę za następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć osoby ubezpieczonej,
  • ubezpieczenie Assisatnce – gwarantuje wsparcie techniczne w sytuacji stłuczki lub awarii samochodu, np. w postaci holowania auta. Często zawiera także dodatkowe usługi takie jak pokrycie kosztów wynajmu auta zastępczego na okres naprawy, a nawet opłacenie noclegu, jeśli do usterki doszło daleko od miejsca zamieszkania. Najczęściej oferowane jest w pakiecie z polisami OC i AC.

Jeśli przytrafiła nam się sytuacja po której będziemy mogli ubiegać się o uzyskanie odszkodowania, najlepiej od razu zgłosić się do agencji w której wykupiliśmy polisę. Wówczas jej doradcy udzielą nam odpowiedni na naglące pytania i rozpoczną procedurę przyznania świadczeń.

No Comments

Post a Comment